Villkoren för Klickon.site

Dessa villkor är mellan användarna som använder vår tjänst för att skapar ett konto Klickon.site. Du kan kallas för "Användare", "Distributör", "Du", "Ni" eller "Medlem" och dina kunder för "Kund". Klickon.site´s personal kan kallas för "support", "Klickon", "vi", "Klickonnet" och "Klickon.site".


§ V1. Ansvarsfriskrivning

§ V1.1. Felaktigheter

Klickon.site frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen. Vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information. Om vi får reda på felaktigheter försöker vi rätta till dem.


Vi vill påpeka följande om innehållet:

 1. Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
 2. Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
 3. Ibland finns det länkar till externa webbplatser som kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
 4. Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning.
 5. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

OBS! Vi inte kan garantera att ett dokument på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten.


§ V1.2. Störningar

Klickon.site strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Klickon.site frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå genom att använda den här webbplatsen eller någon av de länkade webbplatserna.


§ V1.3. Begränsar

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte Klickon.net´s ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar Klickon.site inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

§ V2. Bra att veta

§ V2.1. Begränsar

Vänligen läs detta avtal noggrant innan du börjar använda webbplatsen för att du ska veta vad som gäller. Genom att besöka eller använda någon del av Klickon.net:s Webbplatsen samtycker du till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte accepterar alla villkor i detta avtal, då kan du inte få tillgång till webbplatsen eller använda någon eller några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande från Klickon.net är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgängligt för personer som har fyllt 18 år. Du är också medveten att eventuellt vuxensidor kan förekomma hos vissa kunder. Det kan förekomma att vi gör ändringar/uppdatering i villkoren, därför är det viktigt att du granskar detta avtal regelbundet vid varje användning av Klickon.net tjänster så att du är uppdaterad om eventuella ändringar. Du godkänner att Klickon.net hålls skadelöst från alla krav som uppstår genom din användning av Tjänsterna.


§ V2.2. Om du inte skulle godkänna

 1. Skulle du INTE godkänna våra Villkor och Policy, så får du INTE logga in och INGEN rätt att använda i något annat syfte som te.x att lämna ut några uppgifter, så som text, material, bilder, filmer eller annan information som du fått tag genom att du har skapat dig ett konto!
 2. Då har du INGEN rätt att vistas på Klickon.net´s sidor och måste omgående lämna och stänga sidorna som är från Klickon.site.

§ V2.3. Ändå vistas på våra sidor!

Skulle du ändå vistas på våra sidor, så kommer det tolkas att DU ändå GODKÄNNER Klickon.net´s villkoren fullt ut.


§ V2.4. Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss och berätta om orsaken och vad du inte gillar med våra villkor och policyn så vi kan gå igenom det nogrannare. Glöm inte att lämna ditt namn, telefonnummer, email och exakt vilka punkter du strider emot.


§ V2.5. Avtalsgiltighet

Detta avtal är bindande från den punkt du skapar ett webbplats konto och upp till ett (1) år efter uppsägningen av ditt konto.


§ V3. Viktigt att veta

§ V3.1. Bindningstid

Du har INGEN bindningstid eller uppsägning av att använda Klickon.net:s tjänster. Du kan när som helst utan några krav säga upp ditt konto och har även ingen skyldighet att informera oss om din uppsägning. Detta gäller inte om du valt eget domännamn, läs mer om Eget domännamn.


§ V3.2. Uppsägning

Du har alltid rätt att avsluta ditt konto omgående utan några krav. Avtalet kan även sägas upp av Klickon.net, utan några som helst orsaker.


§ V3.3. Konkurrerar mot Klickon.site

Du får ABSOLUT inte ha någon form av text, reklam, banners eller någon annan form av marknadsföring, eller skriva om något annat företag som konkurrerar mot Klickon.net. Läs mer om denna punkt under: Förbjuden/Begränsat innehåll.


§ V3.4. Ångerrätten

Klickon.site friskriver sig från ångerrätten för skulle du vara osäker så finns det gratis paketet WALK. Där du helt gratis får prova på våra verktyg och hur systemet fungerar utan att betala något. Denna friskrivelsen är även för att systemet är uppbyggd på ett avanserat sätt som kan generera provision och andra ersättning till berörda partners så som organisationer, värvningar, affiliate. Därför ber vi dig att tänka efter ordentligt innan du gör någon betalning till oss. Du kan alltid kontakta vår supporter genom chatten och ticket.


§ V3.5. Ändra/Uppdatera paket

 1. Användaren kan när som helst uppgradera sitt paket. Enkelt genom att välja uppgradering och utan att förlora något på sina sidor. För att processen kan ske så måste Användaren betala totala summan som står under processen. Efter bekräftelse så har Användaren det nya paketet och tillgång till det som paketet innehåller och från och med den dag, som distributören fått bekräftelse, så gäller tillgång till alla, de verktygssatser som gäller för det paketet.
 2. Nedgradering: Om Användaren önskar lägre paket, då går processen till på samma sätt, dock kan sidorna försvinna och även domännamnet (om det är kopplat till sitt eget). Om Användaren skulle önska behålla sitt domännamn, så kan vi inte garantera att Användaren får behålla sitt domännamn. Användaren skall spara på all bekräftelse, angående ärendet, tills Användaren fått igång sitt nya konto.

§ 3.6. Gratis perioden

 1. Innan gratis perioden löper ut så kan du uppgradera till betalningspaketet. Du får även påminnelse email från oss att perioden löper ut och även full insikt på din hemsida-bygget hur många dagar som är kvar. Skulle du mot förmodan att inte förnya detta så kan allt på dina sidor raderas efter gratis perioden är slut.
 2. Gratis paketet får endast användas en gång per person. Upptäcks detta så kan samtliga sidor stängas av omgående utan förvarning.

§ V3.7. Återbetalning

Betalning som gjorts är bindande och återbetalas ej i samband med avtalets upphörande eller vid nedgradering eller inaktivering. Oavsett orsaken till avtalets upphörande eller nedgradering eller inaktivering och oavsett när i tiden detta sker.


§ V4. Juridiskt Ansvarig

§ V4.1. Vem är ansvarig för innehållet på dina sidor?

Du är själv ansvarig för all innehållet som du publicerar på din hemsida. Så som text, bilder, filmer, filer. Ja, allt som sker på dina sidor.


§ V4.2. Dina besökare/kunder

Du själv ansvarar även om dina kunder/besökare gör något olagligt inlägg eller laddar upp något på dina sidor. Du har full kontroll att kunna godkänna alla händelser innan det blir publicerat. Tänk på att ingen får kränka eller hota någon annan som både bryter mot våra villkor och lagen.


§ V4.3. Lösenord och inloggning

 1. Användaren är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Användaren erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man.
 2. Vår supporter frågar ALDRIG efter ditt lösenord och ingen annan har rätt att kräva detta från dig! Du ansvarar själv om detta skulle komma ut.

Vi rekommenderar att du byter lösenordet regelbundet för din säkerhetsskull.


§ V4.4. Behandling av personuppgifter

 1. Klickon.site äger rätt att spela in/lagra all kommunikation som sker med Användaren via chatt, telefon, SMS, e-post, post och telefon. De personuppgifter som Användaren lämnar behandlas konfidentiellt i enlighet den Svenska Lagen.
 2. Ändringar av personuppgifter: Underrättelse om ändring av namn, adress, email och telefonnummer skall ske utan dröjsmål till Klickon.site genom Ticket.
 3. Användaren har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns lagrade hos Klickon.net. Användaren kan begära att uppgifter rättas, läggs till eller raderas. Om Användaren önksar sina uppgifter raderat då kan Användaren inte komma åt sitt konto eller hemsidan som kommer att raderas. Klickon.net har ändå rätten att spara i sin bas där alla avslutade konto finns. Användarens personuppgifter kan komma att lämnas ut vid eventuella rättsliga ärenden. Klickon.site, eller något av dess samarbetspartners tillåts att använda fulltsändiga namn, adress och e-postuppgifter endast i marknadsföring till Användarens. Vid använding av Användarens uppgifter till marknadsföringssyfte utanför Klickon.site så kan endast dessa uppgifter användas: fullständiga namn, stad, hemsidan, bilder kan användas till marknadsföringen i annonser, reklam och liknande ting. Användaren att dennes personuppgifter får hanteras av Klickon.site i enlighet med denna punkt.

§ V4.5. Inkomster & Kostnader

 1. Klickon.site har ingen skyldighet att betala avgifter när det gäller utbetalning, tull, skatter, vinstskatt, gåvoskatt, eller andra avgifter till någon myndighet som är avsett för Användaren. Användaren är själv ansvarig för betalning av alla federala, statliga, kommunala och alla andra inkomstskatter, egenföretagande skatter, försäljningsskatter, licensavgifter, etc., som kan uppkomma eller komma dels som ett resultat av Användaren verksamhet.
 2. Alla avgifter och utbetalningar från Klickon.net är exklusive alla skatter, tullar, etc. Beskattningsskyldig: Om Användaren vinner i någon form av tävling, lottning eller får en gåva av oss, så är det Användaren skyldighet att ta reda på om Användaren skall beskatta vinsten/presenten. Användaren får alltid en bekräftelse på att Användaren har vunnit. Om Användaren inte hör av sig omgående inom 24 timmar, så tolkar Klickon.net att Användaren godkänner sin vinst/present.
 3. Om Användaren inte vill motta paketet, då måste Användaren omgående kontakta oss genom Ticket innan vinsten skickas ut.

§ V4.6. Kontot upphör

Klickon.site förbehåller sig rätten att säga upp Tjänsterna för alla kunder som utsätter Klickon.site för juridiskt ansvar eller hotar förmågan att tillhandahålla tjänster till andra kunder. Får inte heller kränka vår personal på något sätt eller bryter mot någon av våra punkter på denna sidan. Denna avstängningen kan leda med eller utan förvarning med omedelbar verkan och alla Tjänster blir spärrade. Då har vi full rätt att inte besvara någon form av kontakter med oss.


§ V4.7. Friskrivning

 1. Klickon.site har ingen skyldighet att besöka eller kolla upp sina Användarens sidor, att Användaren följer lagar. Användaren är medvetna att Användaren har eget ansvar och all text, bild och innehåll på Användaren samtliga sidor är under Användaren eget ansvar. Om Användaren bryter mot villkor eller mot lagen så har Klickon.site rätten att polisanmäla och lämna ut alla uppgifter som finns om denne Användaren. Även omgående med eller utan varning stänga av Användaren konto och även i framtiden förbjuda denne Användaren ett nytt konto. Om Användaren bor utanför Sverige, så är distributören skyldig att undersöka vad lagen säger i Användaren land. Klickon.site har inga skyldigheter att bli krävd av Användaren eller av någon annan för att betala några som helst avgifter, skatter, moms när det gäller Användaren avgifter, det är det distributören själv som är ansvarig för sina avgifter.
 2. Klickon.site förbehåller sig rätten utan någon anledning att avböja att förlänga ett avtal med Användaren och även inte behöva motivera orsaken.

§ V4.8. Tvist

Vid eventuella tvister mellan Användaren och Klickon.site så ska det ske i domstol på Klickon.site hemorten, och även följa Klickon.site hemortens lagstiftning. Undantag gäller för Vuxensidor, som ska följas enligt lagen där domän hotellet är och det skall följas i Klickon.site hemortens domstol. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms som ogiltig av domstolen är denna bestämmelse anses vara ur avtalet utan att påverka resten av avtalet. De återstående bestämmelserna i avtalet kommer att fortsätta att gälla. Avtalet utgör hela det juridiska avtalet mellan Användaren och Klickon.site för att använda tjänsten och helt ersätter alla tidigare avtal mellan Användaren och Klickon.site i förhållande till tjänsten. Klickon.site:s skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Klickon.site:s sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande abonnemangsperioden. Klickon.site ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information pga tredje parts obehöriga intrång i Klickon.net:s datorresurser. Användaren har ingen rätt att kräva någon form av ersättning eller gå i tvist pga. tredje part brutit mot någon form av lag eller avtal. Därför uppmanas Användaren eller Användaren besökare att direkt göra en anmälan till Klickon.site, så Klickon.site kan granska denna anmälan och eventuellt stänga/ta bort tredje parts tjänst på Klickon.site:s webbsidor. Om överenskommelsen har översatts till något annat språk än svenska och det finns motsägelser mellan den svenska versionen och översättningen, då den svenska versionen har företräde framför översättning. Eventuella tvister i samband med avtalet skall lösas genom förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar. Vid tvist eller rättegång så kommer Användarens konto att frysas, detta för säkerheten från Klickon.site:s sida.


§ V4.9. Fryst konto

Om Användaren bryter mot någon punkt i villkoren så kan det leda till varning eller omgående avstängning med eller utan att Användaren får bekräftelse. Om Användaren blir avstängd och även om Användaren sätter Klickon.net i någon form av tvist eller rättegång eller någon trakassering till Klickon.site:s supporter. Men behåller ändå bindande från det datumet som Användaren blir avstängd från Klickon.net:s webbplatser, som är upp till ett år efter avslutat konto. För varken Användaren vill inte fortsätta att vara kund hos Klickon.site och Klickon.site vill inte heller ha missnöjda kunder. Detta gäller även om Användaren avslutar sitt konto hos Klickon.site. Inga pengar återbetalas.


§ V4.10. Överklagan

Skulle Användaren få något negativt beslut från Klickon.net, så har Användaren ingen rätt att överklaga. Klickon.net går igenom alla ärende ordentligt. Skulle Användaren vara missnöjd över beslutet, så har Användaren all rätt att omgående avsluta sitt medlemskap hos Klickon.net. Ingen återbetalning görs. Användaren ska vara klar att Klickon.net inte vill ha missnöjda kunder, därför går alltid Klickon.net noggrant över alla inkommande ärende.


§ V5. Tillåtet & Ej tillåtet

§ V5.1. Vad får dina sidor innehålla?

Det mesta är tillåtet som inte strider mot våra Villkor eller strider mot landets lagar. Se under rubriken vad som inte är tillåtet.


§ V5.2. Vuxensidor

 1. Vuxen sidor får bara innehålla om paketet är WALK+ eller EDGE, som ligger under egen domän. Användaren kan inneha allt på sina sidor, så som egna nakna bilder och filmer, snuskiga texter, sälja eller erbjuda sina tjänster/service, sälja nya och begagnade produkter som te.x sexleksaker, underkläder av all sorter (wet, wc, etc). Klickon.net har inget ansvar eller resuls att kontrollera sidorna regelbundet. Användaren har fullt ansvar att använda dessa tjänster inom lagliga ramar och att villkoren följs. Användaren som innehar bilder/fotografier, filmer, text har själv ansvar att inte tagit eller använder något innehåll, som kan strida mot copyright eller annan lag. Användaren måste ha tillstånd från berörda personer de som medverkar på sidorna som är på bilder och/eller fotografier, filmer. Användaren får inte nämna personliga uppgifter som personnummer, men födelseårtal eller åldern är undantag.
 2. Användaren får inte heller erbjuda eller sälja något till personer som inte har fyllt 18 år eller myndighetsålder i det land, beroende på högre ("ålder"). Användaren ansvarar själv att åldersgränsen följs. Bryter
 3. Bryts detta så kommer Användaren bli avstängd omgående utan några rättigheter och kan leda till polisanmälan!

§ V5.3. Överbelasta, Skada, Uppladdning

Användaren äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, skada, störa, inaktivera eller försämra tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till distribution, överföring eller uppladdning av matrial eller program som innehåller skadlig kod, såsom virus, cancelbots, trojanska hästar, timebombs, maskar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.


§ V5.4. Image License

Bilderna som våra kunder får tillgång till får endast användas fritt på deras sidor (hemsida) så länge de har ett aktivt konto hos Klickon.net. Bilderna får inte användas för annat syfte eller utanför sin hemsida.


§ V5.5. Detta är INTE tillåtet!

Följande punkter får inte brytas:

 1. Infektion - Hosting, distribution eller koppling till exploits, trojaner, virus eller maskar
 2. Spam eller automatiskt genererat innehåll
 3. Apotekssidor - webbplatser som deltar i olaglig distribution av receptbelagda läkemedel, inklusive, men inte begränsat till, marknadsföring eller försäljning av receptbelagda läkemedel. All försäljning av medecin (tablett/flytande form), olagliga droger, lagliga droger eller receptbelagda läkemedel
 4. Försäljning av vapen eller ammunition
 5. Stötande, ärekränkande eller hotande innehåll
 6. Personuppgifter som är obekvämt för berörda personer & personuppgifter. Te.x: fulla namn, ansikte eller liknande som kan identifiera en person (bortse från detta om personen har lämnat sitt godkännande).
 7. Innehåll gjort för att manipulera besökarna
 8. Sexullt inlägg med mindre årig person (ej fyllt 18 å)eller äldre om lagen i det landet du befinner dig på.
 9. Manipulering eller förvirrande
 10. Hemsida som använder någon annans registrerade företag/varumärke utan tillåtelse
 11. örfalskning - Fajka en IP-adress, värdnamn, e-postadress eller rubrik
 12. HYIP - Hosting eller länkning till en webbplats med hög avkastning på investeringsprogram
 13. Identitetsstöld - Hosting, distribution eller koppling till stulen kontoidentifieringsinformation
 14. Masslagring - lagrar massmängder av säkerhetskopior, arkiv, video etc
 15. Phishing - Begär identitetsstöld via e-post under falsk företeelse
 16. Proxy Site - Hosting eller länkning till en anonym proxyserver
 17. Terrorist sidor - Hemsida eller länkning till en webbplats som förespråkar terrorism
 18. Toolz - Hemsida, distribution, eller länkning till verktyg eller instruktionsmaterial om hackning / sprickbildning eller annan olaglig aktivitet
 19. Spam List - Hemsida, distribuering eller länkning till e-postadresslistor för spam
 20. Spam Site - Hemsida - en webbplats annonserad av spam email eller spam web
 21. Konkurrerande verksamhet mot Klickon.site:s affärsidé
 22. Annat material Klickon.net bedömer vara hotande eller obscent

§ V6. Email Konto

§ V6.1. Email - med eller utan konto

 1. Du måste ha ett aktivt konto till hemsidan för att få tillgång till email kopplat till din hemsida.
 2. OBS! Under gratis perioden så ingår inte mail-konto!

§ V5.2. Förbjudet

Dessa punkter är förbjudet:

 1. Spam Email - Skicka oönskad kommersiell e-post (UCE) eller oönskad bulk Email (UBE)
 2. Begränsad utgående e-postmeddelanden per 60 minuters period, kontakta Supporten
 3. Lagra email adresser till oönskade kontakter
 4. Skicka mer än 3 gånger per vecka för utgående meddelande som massmail till sina kontakter tolkas som spam
 5. Email adressen är kopplat till din hemsida och får INTE överlåtas till någon annan part

§ V6.3. Tillgång

Du får tillgång till egen email adress som är kopplat till din hemsida. Antal email adresser är beroende på vilket paket för hemsida du har och samma sak gäller för plats.


§ V6.4. Tillgång till din email

Det kan ta upp till 48 timmar tills du får tillgång till inloggning och detta efter du skapat ett konto hos oss.


§ V6.5. Bra att veta

Om medlemskap avslutas så raderas samtidigt mail adressen och kan inte återfås. Det går bra att spara dina kontakter på din dator genom att välja Exportera av CSV eller VCF.


§ V7. Force Majeure

§ V7.1. Force Majeure

 1. Ingendera parten är ansvarig för eventuella försummelser eller förseningar i utförandet av någon av sina skyldigheter enligt detta avtal (förutom att det inte görs betalningar vid förfallodag) om en sådan försummelse eller försening direkt eller indirekt orsakas av styrkor utöver sådan partis rimliga kontroll, Inklusive, utan begränsning, eld, översvämning, gudsakter, arbetskonflikter, olyckor, krigshandlingar eller terrorism, avbrott i transport eller kommunikation, försörjningsbrist eller misslyckande av någon tredje part att utföra ett åtagande i samband med produktion eller leverans av All utrustning eller material som krävs för att parten ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna.
 2. Klickon.site ansvarar aldrig för indirekt skada. Klickon.site är ej heller ansvarig för skada som beror på lagbud, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller liknande omständighet.

§ V7.2. Violations

If you feel you have discovered a violation of Klickon.net’s AUP, please report it to: spam@klickon.site

Klickon.site förbehåller sig rätten att säga upp Tjänsterna för alla kunder som utsätter Klickon.site för juridiskt ansvar eller hotar förmågan att tillhandahålla tjänster till andra kunder.


§ V8. Språk för Legal Notice

§ V8.1. Översättningar

Klickon.net reserverar att andra språk än svenska språket kan vara fel. Vi har ingen möjlighet att andra språk är korrekta. Märker ni något fel, var vänlig kontakta oss omgående.


§ V8.2. Legal Notice på andra språk

Rätta språken för Legal Notice, så som Villkor, Cookies, Sekretesspolicy. Klickon.net´s Legal Notice är orginal i svenska språket och reserverar sig för ev. fel på andra språk.


§ V8.2.1. Vid tvist så gäller enbart Svenska Legal Notice texten!